Rules

We gaan uit van D&D 5th Edition, zoals aangegeven in het PHB.

Afwijkende regels zijn:

- Skills
- Proficiency Bonus
- Starting Gold
- Traveling speed
- Underwater casting
- Fast Hands

Back to Main Page

Rules

Larankelym's Tribulations brasspigeon