Feathergale Knights

De orde van de Feathergale Knights zijn (onderdeel van?) de air factie/cult in de Dessarin Valley.

Hun leider in de Feathergale Spire is Thurl Meroska. Zijn baas is Erisi Kalinoth

Earth: Vijanden
Fire: Bondgenoten?
Water: Vijanden?

Feathergale Knights

Larankelym's Tribulations brasspigeon