Cold Valley Mountain

Ligt ten westen van Riverguard Keep in de Sumber Hills.
Hierop zou zich mogelijk de monastery van de Black Earth Cultists bevinden.

Cold Valley Mountain

Larankelym's Tribulations brasspigeon