Scarlet Moon Hall

De plek waar een grote druïdenmeeting/feest zou worden gehouden. Waarschijnlijk de plek waar de fire cult zich schuil houdt.

Scarlet Moon Hall

Larankelym's Tribulations brasspigeon