Tag: Twelve

Results

  • Triboar

    Ligt op de Longroad. Wordt bewaakt door de Twelve, een groep oud-avonturiers die beurtelings de stad/het dorp bewaken onder leiding van [[:captain-shendril | Captain Shendril]]. Er zijn 3 inns: • The Gryphon’s Leisure(duur) • The Hum of the Boars • …

All Tags