Larankelym's Tribulations

Sessie 27: Shockwave

Sessie 28 (volgens de telling van Thijs, red.):

Naar aanleiding van de brief van onze moeder, over de onfortuinlijke dood van Jorremin besloten we onze zus Larenna zsm achterna te gaan naar Triboar.

Nog wat details over de brief. Lenea die vermist is, is onze nicht. De dochter van Jorremin. Verder werd de Salt Plague genoemd. Een ziekte die enkele decennia geleden heerste maar niks was vergeleken met de Spell Plague van veel vroeger. De brief bleek verder binnen de Zentharim 3 keer van hand te zijn gewisseld en was ongeveer 4 tot 6 dagen onderweg geweest. We kwamen tot de conclusie dat als we snel afreisden naar Triboar onze zus daar net zou zijn of kort daarna zou aankomen.

Tijdens het reizen bestudeerd Dhurghal zijn cloak wat nader en op een gegeven moment zien we een rookpluim in het oosten. Dit zou ter hoogte van de fire cult kunnen zijn of verder weg.
Na een uur volgt er een shockwave uit die richting die de grond doet trillen en golven. Er verschijnen tegelijkertijd enkele earth elementals waar we snel korte metten mee maken. Verder zien we nog een figuur die ‘in de grond’ verdwijnt als we ze verslagen hebben. Een elemental laat een soort kristal achter(a 14 gp) die 1 min acid resistance oplevert als we hem ‘gebruiken’.

We komen uiteindelijk in Red Larch aan en vragen sherrif Harberg het een en ander. We vernemen dat bij de Nettlebee farm in het zuiden al een tenday vee gebrandmerkt wordt. Dit laten we echter voor wat het is en trekken snel verder. Daarna komen we in Westbridge aan. Daar komen we twee bekende gezichten tegen. Olric en Latna die we eerder bevrijd hadden. Verder vernemen we dat er een vrouwelijke dwerg verdwenen is; Hervin Dardragon (naam goed?)

Ook leren we dat de baas van Triboar captain Shendril is en dat de gaurds daar the Twelve heten (oud avonturiers die om de beurt met z’n twaalven guard duty hebben)

We rijden verder naar Triboar en komen nog langs het Black Maw Swamp (moeras) En als we bijna bij Triboar zijn worden we tegemoetgereden door drie guards van The Twelve met twee elven companions en we rijden met ze mee om met de captain te gaan spreken. We komen uit op een groot plein waar we twee dwarves zien en onze guards laten ons alleen. We spreken met captain Shendril die achter haar bureau zit. De Mirabar delegatie blijkt hier ook doorgetrokken te zijn een tijd geleden en onze Silentleaf reputatie is ons alweer vooruitgesneld door de altijd vervelende Windharrow. Die blijkt hier een week geleden te zijn geweest.( We are closing in on him)

Uiteindelijk gaan we de stad in om te zoeken naar Larenna. Er blijken 3 inns te zijn:

• The Gryphon’s Leisure(duur)
• The Hum of the Boars
• The Laughing Goblin

We besluiten de 2e te proberen en als we daar aankomen horen we onze zus schreeuwen en twee dwergen naar buiten tossen.

Comments

brasspigeon

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.