Tag: monastery

Results

  • Monastary

    Vermoedelijke basis van de [[Black Earth Cultists | Black Earth Cultists]]. Ligt ergens ten westen van de [[Riverguard Keep | Riverguard Keep]] in de [[Sumber Hills | Sumber Hills]]. Ligt naar vernemen op de [[Cold Valley Mountain | Cold Valley Mountain]]

  • Cold Valley Mountain

    Ligt ten westen van [[Riverguard Keep | Riverguard Keep]] in de [[Sumber Hills | Sumber Hills]]. Hierop zou zich mogelijk de[[Monastary | monastery]] van de [[Black Earth Cultists | Black Earth Cultists]] bevinden.

All Tags