Ranursh

Leider van Durghal's clan

Description:

De leider vanDurghal’s uitgemoorde clan.

Is volgens Elizar Dryflagon van de Fire cult nog in leven, maar gemarteld.

Bio:

Ranursh

Larankelym's Tribulations brasspigeon