Hank Morgan

Gevangene van de Believers

Description:

Is een reiziger die gevangen is door de Believers in Red Larch. Is bevrijd door de constable Harberg Tutmar en heeft zijn reis voortgezet naar Waterdeep.

Bio:

Hank Morgan

Larankelym's Tribulations brasspigeon