Larankelym's Tribulations

Session #25: Back at Red Larch, again!

Na een long rest zijn we doorgereisd naar Red Larch. We vonden verder nog als loot 2 masterwork zwaarden met een hollow compartment (voor olie). Te activeren als bonus action voor 1d6 extra fire damage.

In Red Larch aangekomen hebben we de sherrif verteld over onze dealings met de fire cult. Hij vertelde verder dat er allerlei vreemde verhalen de ronde doen over ontvoeringen ed.

Daarna zijn we bij de pothole gaan kijken. Hier was niks anders te zien dan we al eerder
wisten / gezien hadden. Daarna zijn we gaan kijken bij het huis van de voormalige burgermeester bij de quarry. Hier was alles redelijk leeg. We zochten naar tunnels en vonden een luik in de grond voor de open haard. We gaan de gevonden tunnel in. Het steen ziet er raar uit ( oud trap mechanisme) We zien twee keer een spleet in het plafond.

Uiteindelijk bereiken we een muur met handvaten erin. Dit blijkt een ingang naar een
gang die naar de sinkhole leidde.

Dhurghal was ondertussen bij het bath house langeweest en gepraat in het kantoor van Helias en Beth over het gevaar van de fire cult die ‘een leger’ bouwen en of reinforcements een optie zijn. Hij krijgt een lijst met contacten van de Emerald enclave.

Verder zijn we langsgeweest bij de Zentharim; winkel Gilkurs. Daarna betrekken we onze kamers in de inn en komen er fris en fruitig uit.

Daarna volgt op weg naar Bargewritght een encounter met gnolls die onder de brandwonden zit. De leider daarvan heeft stuk leer bij zich met een gekrast gezicht erop. Doet denken aan Driflagon (voormalige leider bovengrondse fire cult, nu een hoopje as). Daarnaast vinden we een sleutel met een vage omlijning met een symbool.

Comments

jsot

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.