Larankelym's Tribulations

Session #23 Battle for the Forge

Onze marathonsessie begon met een vlucht uit de lava tubes om in het bos in de omgeving te overnachten. Bij het uitgaan van de lavatubes vonden we nog enkele rations met een briefje voor ons erbij (“Bedankt voor alle moeite. Van ”/characters/silvermoon" class=“wiki-content-link”>"Starve-me-18-children" Silvermoor. De nacht in de bossen verliep verder uneventfull. Ook liet Miron zijn broer de brief die hij in zijn bezit had nog lezen over de dwarven valley.

De volgende ochtend gingen we weer fris en fruitig met goede moed de lava tubes in. Er was nog even discussie wat het plan ging zijn maar we besloten nog een keer te proberen de boss van Dhurghal (Runursh) te zoeken/vinden. Als eerste kwamen we als encounter weer hobgoblins tegen voor de dubbele ijzeren deuren. Waaronder iig 1 caster. Sceo counterspellde een lightning bolt. Hier maakten we snel korte metten mee.

De volgende encounter in de “hitte” kamer bestond uit riders en enemies die vuur konden spugen (wat later Fire Newts en Great Striders). We kregen aardig was fire damage van het spugen.

Na dit gevecht gingen we verder de gangen in. We kwamen bij een lange gang die zich naar rechts afsplitste en met een kleinere gang rechtdoor. Na wat stealthy verkennen hoorden we in de gang rechtdoor giants praten en de nissen van links en rechts in deze gang waren gevuld met enkele statues. Boven de ingang zagen we ook een dwarven rune. Dezelfde als op rechts- en linksboven op de oude dwarven map van Miron stond. Sceolan spendeert hier even tien minuten om ritual detect magic te casten. De rune licht niet op maar de twee runes op de map wel (transmutation).

We besluiten de gang met giants over te slaan en rechtsaf te gaan. Deze gang was flink lang en eindigde in een driesprong. Rechtdoor een grote trap naar boven en rechtsaf ook. De gang naar links is vrij smal en we zien allerlei celdeuren aan beide kanten. Ook hier is weer dezelfde dwarven rune te zien. Uit de eerste twee celdeuren horen we draconic speech en deze zijn niet afgesloten met een slot. Ook de volgende twee deuren zijn unlocked.

Boven iedere cel zijn ook weer runes te zien, maar deze wijken af van de eerdere die we gezien hebben. Dhurghal gaat in spiderform op verkenning uit, maar failed bij de tweede set deuren zijn stealth check en wordt ontdekt. Hij verliest zijn wild shape vorm na een vuur aanval en flikkert op de grond. Dat is het begin van de volgende encounter. Uit de eerste twee cellen stromen Firenewts en de andere open cel komt een Giant Strider uit. Deze blijkt zelfs een beetje te healen van fire damage.

Gedurende het gevecht bevrijdt Dhurhghal uit de andere cellen met twee keer twee “slangen” en twee keer vier Azers (fire dwarves) die naar hem roepen “Free us, not them, We help you fight” Sceo gooit een Ice knife en een Lightning bolt door de gang en de rest bevecht de enemies aan het begin van de gang. De slangen en Azers helpen idd ook goed mee. Dan was er aan het eind van de gang nog een celdeur met een doek ervoor. Dhurghal kijkt erin en moet 2x een Con save maken en krijgt necrotic damage. Het blijkt een Bodak te zijn. Hij laat hem snel met rust en loopt zonder moeite weg. Na het verslaan van hun captors.

Dan volgt een klein gesprek met de Azers; zij geven aan dan hun vrienden upstairs worden vastgehouden om weapons te maken. Wij verdelen verschillende van onze wapens over hun en de slangen zodat ze kunnen vechten. Dhurghal vraagt nog naar zijn Orc boss en krijgt te horen: Orc with master; Master bad woman (probably Vanifar)

We maken ons vervolgens klaar om de grote trap naar boven te nemen. De slangen en Azers gaan voorop. Aan de bovenkant van de trap mondt uit in een grote kamer met vier forges waar een paar Azers en slangen vastgebonden zijn en bezig zijn met het maken van wapens. Hun maten focussen zich in eerste instantie op het bevrijden van hun. Verder zien we een Efreet, een ironman dude en verschillende fire guards.

De Efreet summoned al snel een Fire elemental (“Spot”) en de laatste epic batlle begint. Met onze laatste krachten en spells vechten we door. Gelukkig raakt de Efreet na een paar rondes even stunnend en de moonbeam van Sky op zijn ass doet het ook goed. Hij probeert op het laatste moment nog in gaseous form te veranderen, maar sterft voordat hij kan vluchten. De fire elemental maken we korte metten mee. Op het eind van het gevecht raken de overgebleven Azers en slangen nog even met elkaar in gevecht. Als laatste weten we de ironman dude neer te halen en overleven we nog net de explosie van zijn armor.

Comments

jsot

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.