Larankelym's Tribulations

Session #21 Into the hill

Er blijkt dat de lava tubes waar Durghal als spin in op verkenning ging goed verlicht zijn. We beginnen met graven en Miron ronselt vier mensen om hierbij te helpen.

(Dhurghal turns into stone) :)

Vervolgens komen er twee koetsen aan. Silvermoor kijkt op na de stem van een vrouw. Haar koets ziet er mooi uit en er staat op: “Silvermoor Magic Mysteries”. De vrouw blijkt zijn zus Gwendelyn te zijn. We vragen wat ze voor goodies ze in de aanbieding heeft.

Uiteindelijk kopen we na onderhandeling:
- Tortus shell armor
- Cheater’s deck
- 6 healing potions

Daarna zien we dat Jenda & Tom ook aan zijn gekomen en we overhandigen hun hun bagage die we meegenomen hadden. Zij hebben ook een brief voor Miron bij zich.

Uiteindelijk zijn we twee uur aan het graven om de opening naar de lava tubes vrij te maken. We gaan erin en ze blijken erg lang te zijn met torches ongeveer om de 50 meter. Er zijn verschillende vertakkingen van doodlopende mijnschachten die het werk van dwergen lijken te zijn. Ze lopen meer dan een mijl door en kronkelen erg. Maar we zien steeds recentere sporen van humanoids hoe verder we komen.

De lava tubes worden steeds breder en beter verlicht en we komen bij een opening. We doen gezamenlijk een stealth check maar er kijken hoofden om de hoek en er wordt gevraagd wat we hier doen. We proberen ons hier doorheen te bluffen en laten de fire symbols zien die we hadden verzameld, maar dit mocht niet baten.

(Encounter met vijf hobgoblins met het symbol van elemental fire op hun robes/armor)

Bij het begin van de battle schreeuwen ze “Intruders!” naar mogelijk meer enemies achter een grote gesloten stalen deur.

Comments

jsot

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.