Larankelym's Tribulations

Session 19: Let the mother*IAAAH* burn

We kijken wat beter naar de bewegende vlammen onder in de toren. Het lijken op Magmin, een vuur humanoids.

Na wat taunten door Miron laat Elizar ontvallen dat zijn true believers zullen weten dat hij Imix niet in de steek heeft gelaten. Sceolan verteld dat dat een evil prince of elemental fire is. Na wat brainstormen door de groep.

Yan-C-Bin: Air
Olhydra: Water
Ogrémoch: Earth

Dryflagon binden we vast op zijn bed en steken hem in de brand als straf voor zijn daden. Garienna vliegt hem aan als wraak voor het verlies van haar pixies, Durghal doet mee en brandt zich behoorlijk. We ontvluchten de toren via het dak (kuche kuche) maar worden ondanks wat gebluf niet warm ontvangen (of juist iets te warm, met firebolts).

Een guard gaat er vandoor (waarschuwen?) , twee vallen ons aan als ook een priest. Een andere priest begint te chanten naar Imix terwijl ze naast de Burning Wicker Man staat. Daar komt twee beurten later een Gargantuan Fire Elemental uit, maar de priest fikt af en de elemental krimpt naar Huge size. Die is vervelend aangezien we allemaal wat zwartgeblakerd zijn maar we krijgen hem neer o.a. met Call Lightning van Durghal. We zijn aardig door onze spells en hitpoints heen.

Van buiten het kamp horen we gevechtsgeluiden.

Comments

jsot

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.