Larankelym's Tribulations

Sessie 33 (TvT 34)

Sessie 34:

De laatste keer stopten we toen we de achterdeur van Beldabar’s Rest geopend hadden en er een alarm afging en we opgepakt werden..

After a night locked up and fully ‘rested’ worden we wakker in verschillende cellen. Dhurghal ging als spin scouten in de prison om misschien iets op te vangen van gesprekken of iets dergelijks. Maar hij faalde zijn stealthen, maar dit had geen grote gevolgen. De guard die het opmerkte was als de dood voor spinnen en vluchtte uiteindelijk nadat Durghal in zijn nek ‘viel’.

Na het avondeten komt een guard (Mcgullis) ons allemaal individueel ‘ondervragen’. We leggen grotendeels eerlijk uit wat er gebeurd is en/of speelde. De volgende morgen worden we vrijgelaten. Daarbij komen we langs een half-orc vrouw die iemand zoekt. Dhurghal maakt nog een praatje en probeert een beetje aan te pappen in alle nieuwgierigheid. (Wie zocht ze?)

Buiten staat ook een lid van de Hand of Yartar. Het lijkt alsof zij met hun connecties ons ‘eerder’ vrijgekregen hebben. Daar zijn we niet van gediend en Durghal intimidate hem grondig.

Tussendoor bespreken we nog wat we nu gaan doen. We hebben het over de tattoos van Veer. Hij blijkt naast zijn Triboar ook een tattoo te hebben van een soort web/zwemvlies. Om dat verder uit te zoeken en of er een connectie is met de Water cult/Riverguard Keepp besluiten we terug te gaan naar de sewers en verder te exploren. We zien diverse sporen waaronder onze eigen oude sporen.

We gaan naar de goblin hideout met spinnen die we eerder gelokaliseerd hadden. Durghal gaat weer als Wolf Spider op onderzoek uit en werkt zich een weg door de ingang die is afgesloten met webs. Het duurt Sceolan allemaal te lang en hij gooit een firebolt op de webs om ze weg te branden.

Dan begint de encouter met 4 Goblins op Spiders en wat later volgen nog wat rats. Hier maken we korte metten mee, maar Sax; de leider vlucht weg naar een volgende kamer die wederom is afgeschermd door webbing.

We vinden uiteindelijk in die volgende kamer twee kisten. Durghal cast Hold Person op Sax en zijn Wolf Spider houdt ons alleen maar in de gaten (na Handle Animal van Durghal?). We checken nog uitvoerig op traps. 1 kist lijkt getrapped te zijn met kleine tandjes met poison. Hier werken we goed omheen en we vinden het volgende in de kisten:

• Goblin statue(is die magical na een detect magic?)
• Goud + 3 potions; 2 keer of Climbing en 1 Water breathing
• Een magical dagger; Na Identify: Als free action 2d6 poison damage per short rest.

Comments

brasspigeon

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.