Larankelym's Tribulations

Sessie 32 (TvT 33)

(hierin exploren we de sewers verder, laat Miron zich dwingen om een getrapte en gelockte deur te openen, gaan we bijna kapotdoodstuk en worden we gevangen genomen wegens poging tot inbraak maar weet Miron ons uit de pinarie te praten… so we thought…)

Comments

brasspigeon

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.