Larankelym's Tribulations

Sessie 29 (TvT 30)

(hierin vechten we met Veer en wat gasten van de Hand, Veer vlucht het riool in en de baas van de Hand doet ons auwie. Miron gaat achter Veer aan en praat met Gobbos over een deal om hem te vangen)

Comments

brasspigeon

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.